Garantii ja hooldus

Kõik, mida kasutame, vananeb ja kulub.

Lahenduste hooldus

Hoolitseme sinu hinnalise vara eest

Selleks, et koos kliendiga välja töötatud ja Network Tomorrow poolt paigaldatud hinnalised lahendused vananeksid väärikalt, on oluline mõelda juba esimesest päevast alates oma IT lahenduste hoolduse peale. Ükski tark inimene ei sõida autoga viis aastat seda hooldamata. Ükski tark inimene ei jäta oma hinnalist serveriparki ja arvutivõrku hoolduseta.

Oleme oma klientide jaoks välja töötanud erinevad hoolduspaketid. Sobiva hoolduse ning reageerimise kiiruse saab igaüks ise valida vastavalt sellele, kui kriitiline on serverilahendus või arvutivõrk.

Mõningate Cisco ja Supermicro seadmete puhul kehtib tasuta laiendatud garantii ning reeglina on võimalik pikendatud garantiiaega lisatasu eest juurde soetada.

Supermicro lisagarantii hinnad sõltuvad hinnad sõltuvad garantiiaja pikkusest ja konkreetsest tootest.

Cisco lahendustele on võimalik soetada erineva tasemega Cisco SmartNet lisagarantii, millega kaasneb ka terve hulk lisaväärtuseid nagu tarkvarauuendused, seadme vahetamine Teie kontoris ja Cisco Technical Assistance Centreligipääs 24h.

smartnet

Hooldusteenused

Network Tomorrow annab oma panuse kõikide meie poolt müüdavate ja paigaldatavate lahenduste heaks toimimiseks. Selleks, et meie Supermicro ja Cisco spetsialistid oleksid alati Teile vajalikul hetkel käepärast, palume valida sobiv hoolduspakett.

Hoolduspaketid:

24x7x4 – 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 4 tunni jooksul reageerimine

24x7x8 – 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 8 tunni jooksul reageerimine

8x5xNBD – 8 tundi tööpäevas kell 9.00-17.00, 5 päeva nädalas, järgmisel tööpäeval reageerimine

Hoolduspaketi hind on alati individuaalne kuna see sõltub seadmetest, mida hooldatakse.

Garantiitingimused

1. Rikkeks nimetatakse arvutustehnika riistvara töö häiret. Rikete hulka ei kuulu tarkvaralised häired, millede installeerimise ja tootetoe eest ei ole Netowrk Tomorrow OÜ vastutav, sealhulgas

  • Garantiiremondi objektideks on Network Tomorrow OÜ -st ostetud IT aparatuur. Garantii kehtib juhul, kui klient omab originaalarvet, kus on fikseeritud toode ja kauba üleandmise kuupäev. Garantii kehtivuse piirkond on Eesti Vabariik,Läti,Leedu,Soome. 1.1. Esimesse gruppi kuuluvad: Supermicro kaubamärgi all toodetud serverid ja andmemassiivid. Esimese grupi seadmetele on garantiiaeg 3 (kolm) aastat alates tehnika kliendile väljaandmise kuupäevast.

2. Network Tomorrow OÜ remondib garantiikorras ainult selliseid rikkeid, mis ei ole tingitud aparatuuri ebaõigest kasutamisest ja/või füüsilisest kulumisest/loomulikust amortisatsioonist. Tasuta garantiiremonti ei teostata rikete korral mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

3.1. Mehhaaniline kulumine, põrutused ja kasutamise käigus tekkinud füüsilised defektid.
3.2. Rikked, mis on tekkinud aparatuuri kasutamisest ebasobivas töökeskkonnas (väga palju tolmu, kõrge või madal temperatuur, suur niiskus, tugev vibratsioon).
3.3. Rikked, mis on tekkinud ebaõige toitepinge kasutamisest, samuti arvuti või muu seadme ühendamisest vooluvõrku ilma maandust kasutamata.
3.4. Rikked, mis on tekkinud mõne loodusjõu (äike, veeuputus, maavärin, torm jne.) tagajärjel.

3. Õigus tasuta garantiiremondile kaob juhul, kui aparatuuri on remonditud või selles on tehtud muudatusi isiku poolt, keda Network Tomorrow OÜ pole selleks volitanud.

4. Tasuta garantiiremondi saamiseks on serveri/ seadme omanik kohustatud lülitama serveri/ seadme peale rikke ilmnemist kohe vooluvõrgust välja ning seda mitte enam kasutama enne, kui rikkis serveri/ seadme kasutamiseks pole Network Tomorrow OÜ esindaja andnud nõuselekut. Käesolev punkt ei kehti kõvaketta ja dubleeritud toiteploki rikke puhul.

5. Kui selgub, et rike on põhjustatud punktides 3 – 5 loetletud põhjustest, kaotab klient õiguse tasuta garantiiremondile ning on kohustatud tasuma kõik remondiga seotud kulud, sealhulgas võimalik väljakutse, veatuvastus ja muud tehtud kulutused, mis on otseselt seotud kõnealuse rikketeatega.

6. Network Tomorrow OÜ ei vastuta mistahes kõvakettal oleva tarkvara ja andmete säilimise eest. Andmetest varukoopiate tegemine on kasutaja kohustus. Vastavate tehnoloogiatega tutumiseks pöörduge Network Tomorrow OÜ esindaja poole.

7. Garantiiremondi teostamiseks või konsultatsiooni saamiseks palume helistada Network Tomorrow OÜ telefonidel +372 6 829 945, +372 6 829 940. Kui telefoni teel ei õnnestu probleemi lahendada, tuleb remonti vajav tehnika tuua Network Tomorrow OÜ garantiiremondi osakonda aadressil Suur-Sõjamäe 10A. Seda juhul, kui eraldi lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

8. Network Tomorrow OÜ spetsialisti on võimalik kutsuda ka kohapeale, seejuures tasustatakse kohaletulek Network Tomorrow OÜ teenuste üldhinnakirja järgi. Võimalik on sõlmida eraldi leping kohapealseks (on-site) garantii ja hoolduse teostamiseks